MAKINE PER RIPARIMIN E ASFALTIT

 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Emri i Makines Makine Per Riparimin e Asfaltit
Markë TIMAK
Materiali i Bunkerit 4 mm St37
Tanku e Hidrolike 150 lt - 170 lt
Tanku e Vajit 1800 lt - 2100 lt
Tanku e Djegsinës 110 lt - 135 lt
Tanku e Emulsionit 180 lt - 220 lt