Lajmet nga Timak

KAMION ÇISTERNE PER UJRAT E ZEZA0000-00-00 00:00:00

KAMION ÇISTERNE PER UJRAT E ZEZA

Kamion çisternë i kombinuar për mbledhjen e ujërave te zeza dhe pastrimin e kanaleve eshte dorëzuar ne Komunalen e Kavadarci i Maqedonis. Lexo më shumë

KAMION PLEHRA NE LEZHE0000-00-00 00:00:00

KAMION PLEHRA NE LEZHE

Dy Kamion per mbledhjen e plehravet eshte dorëzuar ne Lezhe ne kompanien Iridiani & Kadeli Shpk. Lexo më shumë

CISTERNA NE QYTETIN E SHKUPIT0000-00-00 00:00:00

CISTERNA NE QYTETIN E SHKUPIT

Dhjetë Çisterna Ujit eshte dorëzuar ne Bashkia e Shkupit e Maqedonis.Lexo më shumë

MAKINE PER SHPERNDARJE DEMONSTRUESISH NE KOSOVE0000-00-00 00:00:00

MAKINE PER SHPERNDARJE DEMONSTRUESISH NE KOSOVE

Dy Makinë për Shpërndarje Demonstruesish eshte dorëzuar ne Policien e Kosoves. Lexo më shumë

KAMJON PLEHRA NE KOSOVE0000-00-00 00:00:00

KAMJON PLEHRA NE KOSOVE

Dy Kamion per mbledhjen e plehravet eshte dorëzuar ne Kosove.

Lexo më shumë

CISTERNE NE BOSNJA DHE HERCEGOVINA 0000-00-00 00:00:00

CISTERNE NE BOSNJA DHE HERCEGOVINA

Cisternë Uji eshte dorëzuar ne Bashkia e Zepces e Bosnja dhe Hercegovines.

Lexo më shumë

KAMION ÇISTERNE PER UJRAT E ZEZA0000-00-00 00:00:00

KAMION ÇISTERNE PER UJRAT E ZEZA

Kamion çisternë i kombinuar për mbledhjen e ujërave te zeza dhe pastrimin e kanaleve eshte dorëzuar ne Bashkia e Gostivarit i Maqedonis. Lexo më shumë

KAMJON PLEHRA NE KOSOVE 0000-00-00 00:00:00

KAMJON PLEHRA NE KOSOVE

Dy Kamion per mbledhjen e plehravet eshte dorëzuar ne Bashkia e Gjakoves i Kosoves.

Lexo më shumë

 CISTERNE NE GOSTIVAR 0000-00-00 00:00:00

CISTERNE NE GOSTIVAR

Cisternë Uji eshte dorëzuar ne Bashkia e Gostivarit i Maqedonis.

Lexo më shumë

Kliko ketu per ma shume lajme