KAMIONAT PER PLEHRA

KAMION

  • 4 m3 - 15 m3 kapasitet
  • Ngarkim përmbrapshëm
Lexo ma shumë

KAMION TE LEHTE

  • 1.5 m3 - 2 m3 kapasitet
  • Sistem Hidrolike ose Elektrike
Lexo ma shumë