MAKINE PRERSE PER KAPAKET E UJRAVE TE ZEZE

 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Emri i Makines Makine Prerse Per Kapakavet e Ujrave Te Zeze
Markë TIMAK
Diameter Ø90 cm - Ø110 cm
Shpejtesia e Prerjes 5 cm/min
Gjatesia e Prerjes 30 cm
Tork 12000 nm
Rrotullim 55 - 60 rev/min
Presioni ne Punim 200 Bar
Diameteri thikavet e montuar Ø90 cm - Ø110 cm