Referenca

Klientet qe preferojne te punojne me ne; ne e vleresojme besimin qe keni tek ne, kjo eshte pikenisja e besimit te juaj ne bashkpunimin tone te suksesshem. Referencat shpesh krijojne bashkpunime te reja; prandaj dhe kenaqsia e klientit eshte referenca me e mire. Ne jemi te lumtur te punojme dhe tiu ofrojme sherbime ju klienteve te cilet besoni ne Timak. Ne jemi te lumtur qe iu kemi ne mesin tone.