Rreth TIMAK

E themeluar në vitin 2006, kompania Timak është bëre ndër kompanitë kryesore në prodhimin e makinerive dhe superstrukturave. Timak është aktive në katër fusha kryesore të biznesit: 1) në prodhimin e pjesëve për pajisjet diellore, 2) ndërtim-makineri për rrugët, 3) prodhimin e makinerive për bashkitë, 4) prodhimin e pajisjeve dhe makinerive për autostradat. Timak ofron shërbime të një cilësie të lartë ne 16 shtete në të gjitha fushat kryesore të bisnesit.

Makineritë e prodhuara nga Timak kane reflektuar cilesinë e pritur nga klientët e saj që prej themelimit të saj. Qëllimi i kompanisë është ti përmirësojë produktet e veta në mënyrë të vazhdueshme, të rrisë kënaqësinë e klientit për cilësinë produktit dhe shërbimin duke siguruar përdorimin e materialeve të një cilësie të lartë si dhe një staf profesional.