MAKINE PER SHPERNDARJE DEMONSTRUESISH

 

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Emri i Makines Makine per Shperndarje Demonstruesish
Markë TIMAK
Shasi 4x4 - 4x2 - 6x4 - 6x2 - 6x6
Gjatësi 7000 mm - 7450 mm
Gjerësi 2200 mm - 2500 mm
Lartësi 3400 mm - 3600 mm
Vragë 3400 mm - 3600 mm
Karakteristikat Uje, Bojëra ,Sistemi i Gazit edhe mbrojtje nga kercenimet balistike